viden – netværk – samarbejde

 

Danskundervisning
Kringlebakkens kurser i dansk er en blanding af sprogundervisning, samfundsorientering, kulturformidling og viden om sundhed for børn og kvinder. Brugerne forbedrer deres sprogkundskaber og opnår en nuanceret forståelse for det danske samfunds opbygning og for de rettigheder og forpligtelser, der følger med som borger i Danmark.


Rådgivning
Vores rådgivere hjælper med en lang række konkrete spørgsmål og udfordringer såsom kontakt til sagsbehandlere eller a-kasse, spørgsmål til rettigheder og forpligtelser, råd om job og uddannelse. spørgsmål til forældrerolle og børneopdragelse, sundhed, skilsmisse, økonomi osv.


Netværk
I Kringlebakken organiserer vi mange aktiviteter for kvinder og børn, som styrker deres oplevelse af inklusion og medborgerskab. Vores brugere indgår i og er selv med til at skabe forskellige typer netværk, som forebygger den sociale isolation, der ofte er konsekvensen, når man flytter til et nyt sted.