Information om danskundervisningen 
Kringlebakkens kursusgruppe er et tilbud til de kvinder, der endnu ikke har mulighed for at deltage i de kommunale tilbud om sprogskole eller holder pause herfra for eksempel på grund af barsel.

Kvinderne kan medbringe deres børn i undervisningen, indtil barnet er 10 måneder gammel. Vi tager løbende stilling til, hvor mange spædbørn der er plads til i den nuværende undervisnings situation. Børn over 10 måneder kan blive passet i den tilhørende integrationsvuggestue, mens mor er til undervisning.

Undervisningen
Danskundervisningen er en blanding af sprogundervisning, samfundsorientering og kulturformidling. Formålet med undervisningen er at øge kvindernes sprogkundskaber og forståelse for det danske samfunds opbygning – for de normer og forpligtigelser, der følger med som borger i Danmark. Kringlebakken arrangerer derfor også politikerbesøg og oplæg fra offentlige instanser såsom SKAT og politiet.

​For at ruste brugerne til livet som mor i Danmark har Kringlebakken også tema- og pædagogiske dage på undervisningsskemaet. Her undervises kvinderne om børneopdragelse og pædagogik, hvor de samtidig kan spørge husets pædagog til råds om egne bekymringer eller dilemmaer.