Kringlebakken er en succeshistorie

Vi har 200 unikke brugere om året, og 59 % af kvinder, der starter i vores kursusgruppe, kommer videre til sprogskole eller direkte i arbejde. Af dem, der starter på sprogskole, placeres hele 38 % et eller flere moduler højere end begynderniveau. Det betyder for den enkelte kvinde, at hun kommer hurtigere igennem sprogskoleforløb. For kommunen er der tale om en væsentlig besparelse. 18 % af de kvinder, der benyttede Kringlebakkens jobzone i 2016, er kommet i beskæftigelse.

​Kvinder, der ikke havde nået at gøre deres sprogskoleforløb færdigt indenfor fem år, har fået uddannelseshjælp og færdiggjort forløbet selvstændigt. Det betyder, at de kan søge ind på uddannelser. Kvinder, der er i uddannelse, fastholdes ved hjælp af uddannelsesstøtte via netværksven. 

Vores mission 

Kringlebakkens indsatser styrker lighed på de sociale, uddannelses- erhvervs- og sundhedsmæssige områder.  Vi arbejder altid ud fra empowerment, og har altid fokus på den tidlige helhedsorienterede og forebyggende indsats. Vores værdier bygger på frivillighed og ansvar, frem for tvang og restriktioner. 

Vores brugergruppe 

Kringlebakkens kvinder kommer fra ca. 20 forskellige lande med vidt forskellige baggrunde hvad angår uddannelse, opvækst og sprogkundskaber. Denne mangfoldighed skaber en positiv dynamisk effekt i huset både i forhold til læring, men også i forhold til det sociale liv i huset såvel som kvindernes liv undenfor huset.

Vores tilbud 

Huset tilbyder forskellig former for rådgivning og socialfaglig støtte, oplæg, netværksskabende aktiviteter og ture i ferieperioderne. Yderligere huser Kringlebakken også en særlig kursusgruppe. Kursusgruppen er et tilbud til de kvinder, der ikke har mulighed for at deltage i de etablerede tilbud på grund af fx barsel, manglende opholdstilladelse, sygdom etc. Kvinderne kommer med deres babyer på armen og børnene har mulighed for at få en plads i vores børnestue, når de er omkring 10 måneder gamle.

Samarbejdspartnere

Vi har en samarbejdsaftale med Københavns Kommunes Socialforvaltning, som finansiere det overordende af Kringlebakkens drift. Derudover for vi midler til til øvrige projekter fra Fonde og Bispebjerg Lokaludvalg.  

Kringlebakkens historie – i korte træk

Kringlebakken blev født i 1999 i en nedlagt bagerforretning (heraf navnet) i Københavns Nordvest kvarter, midt mellem villakvarterer og sociale boligforeninger. Stedet udsprang ud af en bekymring for unge piger, og kvinders manglende deltagelse i samfundets institutioner – med isolation og parellelsamfund til følge. Ligesom en refleksion om kvinders rolle som mødre/den tidlige indsats var på dagsordenen i forhold til Kringlebakken målsætninger.

Allerede dengang var indsatserne organiseret i en kursusgruppe, med danskundervisning, gymnastik, kreative og sociale aktiviteter samt en pigeklub, hvor aktiviteterne var samlet om det sociale samvær pigerne imellem.

Mødrene havde deres små børn med i undervisningen, men i marts 2002 blev legestuen etableret, så kvinderne kunne koncentrerer sig om at lære dansk. Der lå også en hensigt om, at motiverer mødrene til, at opskrive deres børn i vuggestuerne ved, at forberede dem til dag-institutionskulturen. I 2004 blev der ansat uddannede pædagogisk personale i ’legestuen’, og der kom mere fokus på stimulering af barnets hele udvikling.

I 2006 fik huset den første længere driftsbevilling (af tre år), og blev forankret i Socialforvaltningen. Det år besluttede vi, at Kringlebakken ikke længere skulle gå under betegnelsen projekt. Nu var vi etablerede og kaldte os ’Integrationshuset Kringlebakken’. Kringlebakkemodellen blev manifesteret, og er i dag kendt og anerkendt i de politiske kredse.

Pigeklubben blev samme år en satellit under fritids- og ungdomsklubben Smedetoften i Børne- og Ungeforvaltningen. Det betød, at der blev ansat en uddannet pædagog, og fokus blev i højere grad rettet på lektie- og studiehjælp, demokrati samt rettigheder.

Sommeren 2016 flyttede pigeklubben til det nye børne- og ungehus i ungdomsklubben Smedetoften. En del af Kringlebakkens DNA forsvandt.

Året 2017

I foråret indstillede Socialistisk Folkepartis formand Holger K. Nielsen et lovforslag til folketingsbeslutning, om oprettelse af en pulje til kommunal støtte til lokale integrations-huse inspireret af Kringlebakkemodellen – Den tidlige og helhedsorienterede integrationsindsats.

Permanent ’opholdstilladelse’

Ved dette års budgetforhandlinger, 18 år efter husets opstart, er vores driftsbevilling endelig blevet permanent forankret under Københavns Socialforvaltning.