Før Corona havde vi hvert forår to ugers forløb med kreativt fotoprojekt. To kreative og intense uger hvor vi arbejder med billeder og fortællinger. 

Det gør vi blandt andet fordi billederne indgår som en del af Kringlebakkens fortalervirksomhed. Billederne bliver fremvist på forskellige udstillinger, hvor de er med til at skabe debat, og give mere nuanceret billede af indvandrerkvinden i Danmark.

I 2015 fik vi en “guldmønt” fra vores fotoprojekt A million Dollar Lady optaget i Nationalmuseet faste møntsamling – og dermed ligger den nu som en fast del af den danske kulturarv.

Magiske hænder

Mit liv som film

Valgplakater